Momentálne nie sú v príprave žiadne podujatia.

ArtEst

Občianske združenie ArtEst – polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže sa vyprofilovalo na inštitúciu, kde sa stretávajú mentálne hendikepovaní mladí ľudia a umelecky vzdelávajú v oblasti hudobnej, výtvarnej, tanečnopohybovej a literárnodramatickej výchovy. 

 

 

 

Stránky

Médiá

17.6.2015 ivetapekarikova.blog.sme.sk : Camping v Rakúsku alebo ako sa nestratiť ...

17.6.2015 peterhoferek.blog.sme.sk : Nezabudnuteľné prvé hodiny v Rumunsku

13.6.2015 zena.pravda.sk : Dieťa na prvom stupni a školský výlet. Čo na to rodičia?

12.6.2015 primar.sme.sk : Ako možno predchádzať úrazom detí

11.6.2015 nutriklub.sk : Sauna pre deti. Áno alebo nie?

 

 

 

.

O čom je tento web?

Naša stránka ponúka informácie o pripravovaných akciách pre deti, o organizáciách, ktoré sa venujú deťom, rôzne články, tipy, triky, hry, blog, miesta na turistiku a ďalšie informácie, čím sa snažíme osloviť, deti, mladú generáciu, rodičov a vpodstate celú verejnosť. 

Pre koho je tento web?

- pre deti a mládež do 26 rokov

- pre dôležitých dospelých (rodičia detí, vychovávatelia, učitelia, vedúci, pracovníci s mládežou, ... )

- pre všetkých dospelých, ktorí sa zaujímajú o prírodu a zdravý životný štýl

- pre organizátorov výletov a rôznych akcií pre deti

Aké ciele má tento web?

- ukázať mladým ľuďom zdravý spôsob trávenia voľného času,

- poskytnúť tipy na voľný čas ...

- dať priestor na spropagovanie rôznych aktivít pre deti a organizáciám pracujúcim s deťmi

- bojovať proti neduhom dnešnej spoločnosti

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich