Brave Kids

Deti sa tu stretnú, aby sa učili navzájom od seba a aby učili všetkých nás tolerancii k inakosti. Pod vedením profesionálnych režisérov pripravia vystúpenie. Predstavia ho 1.7. košickej verejnosti a potom s ním odcestujú do poľského Wroclawa – Európskeho hlavného mesta kultúry 2016.

Premonštrátske opátstvo a Kostol svätého Jána Krstiteľa

Komplex budov kláštora a Kostola svätého Jána Krstiteľa spolu s kláštornou záhradou vďaka architektonickej ako aj umelecko-historickej hodnote patrí k najcennejším pamiatkam neskorobarokového a rokokového umenia na Slovensku. Kláštor okrem vlastného historického a spiritualistického významu je aj dôležitým pamätníkom duchovnej kultúry; v kláštorných priestoroch sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku s približne osemdesiattisíc zväzkami kníh.

O.Z. Úlet

""Prioritne sa zameriavame na rozvoj kreativity v oblasti umeleckej literatúry a žurnalistiky, podporujeme mladé talenty, rozvoj knižnej kultúry a biblioterapie, voľnočasové aktivity detí a mládeže, ich vzťah k prírode a k športu."

Stránky

Médiá

17.6.2015 ivetapekarikova.blog.sme.sk : Camping v Rakúsku alebo ako sa nestratiť ...

17.6.2015 peterhoferek.blog.sme.sk : Nezabudnuteľné prvé hodiny v Rumunsku

13.6.2015 zena.pravda.sk : Dieťa na prvom stupni a školský výlet. Čo na to rodičia?

12.6.2015 primar.sme.sk : Ako možno predchádzať úrazom detí

11.6.2015 nutriklub.sk : Sauna pre deti. Áno alebo nie?

 

 

 

.

O čom je tento web?

Naša stránka ponúka informácie o pripravovaných akciách pre deti, o organizáciách, ktoré sa venujú deťom, rôzne články, tipy, triky, hry, blog, miesta na turistiku a ďalšie informácie, čím sa snažíme osloviť, deti, mladú generáciu, rodičov a vpodstate celú verejnosť. 

Pre koho je tento web?

- pre deti a mládež do 26 rokov

- pre dôležitých dospelých (rodičia detí, vychovávatelia, učitelia, vedúci, pracovníci s mládežou, ... )

- pre všetkých dospelých, ktorí sa zaujímajú o prírodu a zdravý životný štýl

- pre organizátorov výletov a rôznych akcií pre deti

Aké ciele má tento web?

- ukázať mladým ľuďom zdravý spôsob trávenia voľného času,

- poskytnúť tipy na voľný čas ...

- dať priestor na spropagovanie rôznych aktivít pre deti a organizáciám pracujúcim s deťmi

- bojovať proti neduhom dnešnej spoločnosti

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich