Nachádzate sa tu

Detské organizácie

Žabky

Rodinné pobyty, šport, oddych, relax, neformálne vzdelávanie... Program pre deti od 0 do 15 rokov a ich rodičov. Cvičenie pre mamičky s deťmi v Košiciach, pobytovky po celom Slovensku

MVO Ľudia a voda

Občianske združenie Ľudia a voda vidí svoju úlohu v napomáhaní všestrannému rozvoju mestských, vidieckych a znevýhodnených komunít (najmä) v Karpatskom regióne. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujíma rozvíjanie dedičstva predkov v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi ako aj teoretické a praktické šírenie tohto odkazu doma i v zahraničí. OZ rozvíja svoje aktivity na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti regiónov.

Nádej

Hlavným zameraním PCN je poskytovať odborné služby a poradenstvo v sociálnej, psychologickej a právnej oblasti. Okrem priamych služieb našim klientkám a klientom sa venujeme i primárnym prevenciám na základných školách a šíreniu osvety a vzdelania v oblasti násilia prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre rôzne cieľové skupiny (napr. pracovníci a pracovníčky prvého kontaktu s obeťou násilia, príslušníci a príslušníčky PZ SR, starostovia a starostky obcí, učitelia a pod.)

Pomoc deťom v ohrození

Detské šťastie a úsmev je cieľom každého rodiča. Deti sú budúcnosťou, zárukou rozvoja a potenciálom rastu každej krajiny. Deti sú potešenie života a opora v starobe. Rozdávať šťastie a vyčarovať úsmev na nevinnej detskej tvári má za cieľ aj nadácia Pomoc deťom v ohrození. Podporovateľom a priaznivcom tejto nadácie sa môže stať každé šľachetné srdce.

ymca

V súčasnosti je na Slovensku 17 miestnych združení YMCA, ktoré sa venujú činnostiam podľa potrieb lokálnej komunity i širšieho okolia: nízkoprahové centrá, komunitné centrá, športy a outdoor, voľnočasová činnosť detí a mládeže: pravidelné kluby, tematické tábory a podujatia, dobrovoľníctvo: domáce i zahraničné programy pre rozvoj osobnosti mladých ľudí, vzdelávanie a rozvoj vedúcich, informovanosť mladých.

Úlet

Občianske združenie ÚLET vzniklo v roku 2005. Podieľa sa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a spoločensko-kultúrnych podujatiach, spolupracuje so školami, mládežníckymi organizáciami a kniž-nicami. Naším cieľom je zvýšiť informovanosť a záujem o mládežnícky život a kultúrne podujatia Košiciach.

Stránky

O čom je tento web?

Naša stránka ponúka informácie o pripravovaných akciách pre deti, o organizáciách, ktoré sa venujú deťom, rôzne články, tipy, triky, hry, blog, miesta na turistiku a ďalšie informácie, čím sa snažíme osloviť, deti, mladú generáciu, rodičov a vpodstate celú verejnosť. 

Pre koho je tento web?

- pre rodiny, ktoré chcú svoj voľný čas tráviť v prírode

- pre každého, kto sa zaujíma o prírodu

- pre organizácie pracujúce s mládežou, aby sa mohli spropagovať

- pre pracovníkov s mládežou ako inšpirácia

Aké ciele má tento web?

- poskytnúť tipy na voľný čas ...

- dať priestor na spropagovanie rôznych aktivít pre deti

- dať priestor organizáciám pracujúcim s deťmi

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich