Nachádzate sa tu

MVO Ľudia a voda

Občianske združenie Ľudia a voda vidí svoju úlohu v napomáhaní všestrannému rozvoju mestských, vidieckych a znevýhodnených komunít (najmä) v Karpatskom regióne. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujíma rozvíjanie dedičstva predkov v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi ako aj teoretické a praktické šírenie tohto odkazu doma i v zahraničí. OZ rozvíja svoje aktivity na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti regiónov.
Kategória: 
klub
Formy práce: 
Pravidelne stretnutia
Pre vek: 
Neuvedené
Právna forma: 
občianske združenie
Rok vzniku: 
1993
Aktivita - dostupné info za posledný rok: 
Ano
Popis činnosti: 

Udržatelný rozvoj komunít a regiónov - Životné prostredie - Revitalizácia krajiny - Protipovodňová prevencia, protierózne opatrenia a prevencia proti suchu - Implementácia pilotných alternatívnych ekotechnológií - Posilňovanie občianskej demokracie vo vidieckych oblastiach - Dobrovoľníctvo a práca s dobrovoľníkmi - Vzdelávanie, konferencie, workshopy, tréningy - Rozvoj komunitnej filantropie a inštitucionálna podpora vzniku organizácií - Vydávanie publikácií a informačných materiálov.

Adresa a kontaktné údaje: 

MVO Ľudia a voda
Čermeľská cesta 24
040 01 Košice
Slovak Republic

Kontaktná osoba
Ing. Michal Kravčík, CSc.
e-mail: kravcik@ludiaavoda.sk
e-mail: ludiaavoda@ludiaavoda.sk
www.ludiaavoda.sk
tel./fax: +421 55 633 77 16

IČO: 31302921
DIČ: 2020928404
nie sme platcami DPH
IBAN KOD účtu: SK77 3100 0000 0013 5025 4507 Sberbank Slovensko, a. s.
registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-12808

GPS: 
48.739967, 21.242679

Pridať nový komentár

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

O čom je tento web?

Naša stránka ponúka informácie o pripravovaných akciách pre deti, o organizáciách, ktoré sa venujú deťom, rôzne články, tipy, triky, hry, blog, miesta na turistiku a ďalšie informácie, čím sa snažíme osloviť, deti, mladú generáciu, rodičov a vpodstate celú verejnosť. 

Pre koho je tento web?

- pre rodiny, ktoré chcú svoj voľný čas tráviť v prírode

- pre každého, kto sa zaujíma o prírodu

- pre organizácie pracujúce s mládežou, aby sa mohli spropagovať

- pre pracovníkov s mládežou ako inšpirácia

Aké ciele má tento web?

- poskytnúť tipy na voľný čas ...

- dať priestor na spropagovanie rôznych aktivít pre deti

- dať priestor organizáciám pracujúcim s deťmi

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde